Tobias Elgan

Tobias Elgan

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent och verksam som forskare vid STAD, en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Min forskning är inriktad på barn vars föräldrar har substansproblem. En stor del av min forskning handlar om att utveckla, utvärdera och implementera digitala interventioner (t.ex. webbaserade interventioner) riktade till denna målgrupp. Ett annat fokusområde för min forskning är alkohol- och drogpreventiva interventioner på lokal nivå som implementeras på olika arenor såsom sportevenemang och musikfestivaler. 

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt

Elitspelare, psykisk ohälsa och spel om pengar - Ett utvecklingsarbete där vi kartlägger och utvecklar ett systematiskt arbetssätt för elitfotbollsklubbar i syfte att förbättra deras arbete med psykisk ohälsa och spel om pengar

Grubbel - En online chatgrupp intervention för 15-25-åringar som har föräldrar med substansproblem och/eller psykiska problem (www.grubbel.nu)

Fotboll utan Fylla - Alkoholprevention på allsvenska fotbollsmatcher (www.fotbollutanfylla.se)

STAD in Europe - Spridning och implementering av STADs modell för alkoholprevention anpassad till andra länder och miljöer (www.stadineurope.eu)

Psykometrisk utvärdering av olika instrument för alkohol- och drogscreening bland ungdomar 

Alama Nightlife - En ökad förståelse för mönster och konsekvenser av unga vuxnas substansanvändning

Pedagogiska meriter

Jag undervisar regelbundet om preventionsvetenskap på olika kurser på Karolinska Institutet. Exempel på kurser är Beroendetillstånd, en utbildning för personal inom beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten, samt på flera av Psykologprogrammets olika kurser. Jag handleder också regelbundet studenter från både Karolinska Institutet och andra universitet.