Profile image

Tinna Birgisdóttir

Om mig

Jag tog läkarexamen 2008 och blev färdig specialist i obstetrik och gynekologi 2018. Jag registrerades som doktorand hösten 2019 och kombinerar nu forskning med kliniskt arbete som obstetriker på BB Karolinska Solna.

Forskningsbeskrivning

Jag är doktorand i Malin Holzmanns grupp. Jag studerar hur korttidsvariabilitet i fosterhjärtfrekvensen kan ändras när modern får infektion i livmodern efter för tidig vattenavgång. Vår hypotes är att korttidsvariabilitet är lägre hos barn som är infekterade, och att tillägg av korttidsvariabilitet till de befintliga diagnostiska metoder vi har för infektion i livmodern kan öka deras prognostiska värde. Vi kommer även undersöka dygnsrytm i korttidsvariabilitet.