Tina Sundelin

Tina Sundelin

Anknuten till Forskning

Om mig

Min forskning handlar om sociala effekter av sömnbrist och hur de relaterar till motivation, uppmärksamhet och kognitiv förmåga. Vidare undersöker jag hur detta påverkar våra dagliga interaktioner och vårt välmående, exempelvis med nya bekanta, i familjer och på arbetsplatser.

Jag har också ett intresse av social perception av sjukdom - hur uppfattar andra personer någon som är sjuk och vad hos en person gör att andra kan avgöra huruvida hen är sjuk eller frisk.