Om mig

Mitt forskningsområde är närstående inom palliativ vård med fokus på psykosocialt välbefinnande hos unga vuxna som förlorat en förälder i cancer. Jag antogs som doktorand i januari 2011. Jag har sedan oktober 2012 en halvtids doktorandtjänst vid Palliativt Forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Min disputation planeras till november 2019.

Jag har min kliniska bakgrund som kurator på Huddinge Universitetssjukhus och  Karolinska Universitetssjukhuset, där jag främst arbetat med patienter och deras närstående på lungkliniken. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt består av en delstudie som involverar närstående som förlorat en nära anhörig och deras erfarenheter av stöd inom palliativ vård samt tre delstudier med unga vuxna som förlorat en förälder i cancer och som deltagit i stödgrupp. I två av delstudierna som involverar unga vuxna undersöker jag det psykosociala välbefinnandet deskriptivt såväl som longitudinellt. I den sista delstudien som berör unga vuxna analyseras associationer mellan självkänsla och symtom på ångest och depression.

 

Huvudhandledare

Professor Ulla Forinder, Gävle Högskola samt Karolinska Institutet

 

Bihandledare

Docent Anette Alvariza, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Professor Carl Johan Fürst, Lunds Universitet

Docent Mariann Olsson, Karolinska Institutet

 

Publikationer

Bereavement stressors and psychosocial well-being of young adults following the loss of a parent - A cross-sectional survey

Lundberg T, Forinder U, Olsson M, Fürst CJ, Årestedt K, Alvariza A.

Eur J Oncol Nurs. 2018 Aug;35:33-38.

 

Psychosocial Well-Being of Young People Who Participated in a Support Group Following the Loss of a Parent to Cancer

Olsson M, Lundberg T, Fürst CJ, Öhlén J, Forinder U.

J Soc Work End Life Palliat Care. 2017 Jan-Mar;13(1):44-60.

 

The perspectives of bereaved family members on their experiences of support in palliative care

Lundberg T, Olsson M, Fürst CJ.

Int J Palliat Nurs. 2013 Jun;19(6):282-8.

Utbildning

2008 Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

1998 Socionomexamen, Stockholms Universitet