foto.jpg

Tina Gustavell

Anknuten till Forskning

Om mig

Kliniskt verksam och disputerad sjuksköterska. Jag arbetar som omvårdnadsansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Övre Buk och är då ansvarig för forskning, utbildning och utveckling på kliniknivå.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade i maj 2019. Avhandlingens titel är: Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery.

Forskningsprojektet utvärderade hur en app för egenvård och symtomrapportering till kontaktsjuksköterska kan förbättra livssituationen för patienter som genomgått Whipples operation.

Jag tillhör forskargruppen ICare vid KI/NVS och har även kliniska forskningssamarbeten inom Karolinska Universitetssjukhuset. Mitt största intresseområde är att förbättra livssituationen för personer som genomgått gastrointestinal kirurgi. Fokus ligger på hur patientrapporterade utfallsmått kan användas i klinik för att förbättra vård och utfall för den enskilda patienten. Ett annat intresse är hur patientens eget lärande kan förstås och stärkas.

Läs gärna mer om forskargruppen ICare via länken nedan.

Pedagogiska meriter

Min undervisning har de senaste åren i huvudsak skett genom handledning av magisteruppsatser och genom klinisk handledning under verksamhetsförlagd utbildning.

Jag kommer under 2022 vara kursansvarig för en kurs på avancerad nivå: Gastro-onkologisk vård och omvårdnad (7,5 hp).

Jag är för närvarande bihandledare till en doktorand.

Utbildning

Sjuksköterskeutbildning med kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, examen 2003

Magister i omvårdnadsvetenskap (huvudsaklig inriktning kirurgisk vård), examen 2010

Forskarutbildning, examen 2019