foto.jpg

Tina Gustavell

Anknuten till Forskning

Om mig

Kliniskt verksam och disputerad sjuksköterska. Arbetar 50 % som postdoc i forskargruppen ICare (se länk) och 50 % på Karolinska Universitetssjukhuset. Största intresseområde är att förbättra livssituationen för personer som genomgått gastrointestinal kirurgi.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade i maj 2019. Avhandlingens titel är: Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery.

Forskningsprojektet utvärderade ur en app för egenvård och symtomrapportering till kontaktsjuksköterska kan förbättra livssituationen för patienter som genomgått Whipples operation. Målet med min fortsatta forskning är att studera hur arbetssättet kan implementeras i standardvården vid cancerbehandling.

 

Utbildning

Sjuksköterskeutbildning med kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, examen 2003

Magister i omvårdnadsvetenskap (huvudsaklig inriktning kirurgisk vård), examen 2010

Forskarutbildning, examen 2019

Loading bibliometrics...