Specialist Psychologist, PhD-student

Tiina Holmberg Bergman

Doktorand

Tiina Holmberg Bergman är doktorand vid Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) på Karolinska Institutet och specialistpsykolog & handledare vid Habilitering och Hälsa.

Om mig

Tiina Holmberg Bergman arbetar som doktorand på Center for Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet, KIND, Stockholm och vid FoU-enheten inom Habilitering & Hälpmedel. Dessutom arbetar hon som handledare vid Habiliteringens Resurscenter vid Habilitering och Hälsa.

Tiina är specialistpsykolog inom funktionshindrets psykologi och har arbetat med personer med funktionsvariationer sedan 1995 i Finland, Kanada och Sverige. Hon är medförfattare till Navigator ACT gruppledarmanualen och tillhörande arbetsbok för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Tiina är medlem i Association for Contextual Psychology (ACBS), Autism Europé, och Applied Behavior Analysis International & Sverige (ABAI, SWABA).

Forskningsbeskrivning

Tiina hör till Tatja Hirvikoskis forskargrupp. Hennes forskning handlar om psykologisk flexibilitet i föräldraskap  - mätning och behandling.  Framförallt utvärderar hon en transdiagnostisk, manualbaserad gruppbehandlingen Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för föräldrar med stress och psykisk ohälsa kopplat till ett barn med funktionsnedsättning, och gör psykometriska prövningen av en självskattningsskala som mäter acceptans och aktivt agerande i föräldraskap (PAAQ).

 

Publicationer

Holmberg Bergman, T., Renhorn, E., Berg, B., Lappalainen, P., Ghaderi, A., & Hirvikoski, T. (2022). Acceptance and Commitment Therapy Group Intervention for Parents of Children with Disabilities (Navigator ACT): An Open Feasibility Trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-16.

Prevedini, A., Hirvikoski, T., Holmberg Bergman, T., Berg, B., Miselli, G., Pergolizzi, F., & Moderato, P. (2020). ACT-based interventions for reducing psychological distress in parents and caregivers of children with autism spectrum disorders: Recommendations for higher education programs. European Journal of Behavior Analysis, 1-25.

 

Pedagogiska meriter

Tiina har utbildat som en del av sitt arbete sedan 1998. För tillfället, utbildar hon regelbundet på personalutbildning (PU) vid Habilitering och Hälsa, Stockholm, bland annat som senior gruppledarutbildare vid Navigator ACT gruppledarutbildingen. Tiina har undervisat mastersstudenter i psykologi och tillämpad beteendeanalys vid Stockholms Universitet sedan 2013 samt specialistpsykologer/psykologer vid olika specialistkurser och uppdragsutbildningar.

Utbildning

Tiina Holmberg Bergman är specialistpsykolog i funktionshindrets psykologi och legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Tiina har även ytterligare Mastersexamen i utvecklingspsykologi och är certifierad beteendeanalytiker (BCBA).

Akademiska priser och utmärkelser

Tiina Holmberg Bergman har fått Statens informationsutgivningspris för guideboken ”Barn och familjevåld” och tillhörande sagoboken för barn (Helsinki, 2001).