Therese Wahlström

Therese Wahlström

Samordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

I min roll som Samordnare på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) har jag ett nära samarbete med Carl Johan Sundberg i alla de områden han ansvarar för som prefekt. Jag samordnar också möten och frågor som rör LIMEs Ledningsgrupp, Chefsforum, Institutionsrådet samt diverse andra institutionsgemensamma aktiviteter, som LIME Breakfast, LIME Walks och LIMEs institutionsdagar. För kontakt i prefektrelaterade frågor använd gärna prefektassistent@lime.ki.se

För lokalrelaterade frågor, kontakta Annelie Jonsson på lokaler@lime.ki.se 

Del av min tid arbetar jag också med HR-frågor med fokus på arbetsmiljö, samt är HR-partner för forskargrupperna inom Medical Management Centrum (MMC). För kontakt i HR-frågor använd hr@lime.ki.se 

Besök mig gärna i rum 4105 på plan 4 i Widerströmska huset!

Loading bibliometrics...