Thomas Sejersen 2009  Foto: Stefan Zimmerman.

Thomas Sejersen

Professor/överläkare

Om mig

Tomas Sejersen är överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och professor i neuropediatrik, särskilt neuromuskulära sjukdomar, vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

I Sverige finns cirka 200 olika former av ärftliga neuromuskulära sjukdomar. Många av dem är relativt ovanliga, men slår man ihop dem som grupp, drabbas ungefär ett barn på mellan 1000 och 1500. De flesta av dessa sjukdomar debuterar mycket tidigt i barndomen. Men vid lindringare former kan symtomen komma först i 50-årsåldern. Thomas Sejersen bedriver klinisk forskning kring främst spinal muskelatrofi (SMA) och Duchennes muskeldystrofi. Dystrofi innebär sönderfall av muskler.