tk_ki_prof4a.jpg

Thomas Kahan

Anknuten till Forskning

Om mig

Verksam som överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Forskningsbeskrivning

Huvudintresse är neurohormonella reglerlekanismer för kontroll av blodtryck och hjärtfunktion med fokus på strukturella förändringar av blodkärl vid till hypertoni, hypertensiv hjärsjukdom, neuroendokrina reglermekanismer vid hjärtsivkt och hur hypertoni kan leda till kronisk hjärtsvikt. Det sympatiska nervsystemet och renin-angiotensin-aldosteronsystemet är av särskilt intresse. Andra forskningsområden är kardiovaskulär riskvärdering och kardiovaskulär prevention samt hälsoekonomi och implementering av befintlig kunskap i klinisk sjukvård.

Utbildning

Läkarutbildning på Karolinska Institutet. Disputerad i farmakologi. Docent i farmakologi och invärtesmedicin. Professor i medicin. Specialist i invärtesmedicin och kardiologi; verksam som klinisk kardiolog.

Akademiska priser och utmärkelser