Thomas Bergman

Anknuten till Forskning

Om mig

Min huvudsakliga arbetsuppgift är samordnare för en biobank som är kopplad till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). I övrigt olika uppgifter som berör biobankning inom området reumatologi.

Utbildning

PhD, molekylär bioteknologi, Umeå Universitet

BSc, mikrobiologi, Umeå Universitet

Loading bibliometrics...