Skip to main content
therese_scott_duncan1.jpg

Therese Scott Duncan

Assistent klinisk

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Min forskning undersöker drivkrafterna hos e-patienter, samt hur de utifrån digitaliseringen själva genererar egen data/information om sin sjukdom och lär sig hantera sin egenvård. Vikten i detta är att se hur digitaliseringen kan stödja patienter/närstående utifrån deras engagemang med sjukvården och i deras egenvård, samt hur rustat hälso- och sjukvården är att möta deras olika behov.

Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskapen inom det preventiva och hälsofrämjande arbetet. Jag valde sedan att gå Karolinska Institutets masterprogram inom hälsoinformatik, för att med hjälp av e-hälsa nå ut till den stora populationen med målet att styrka individens egenvård.  

 • Doktorand på Enheten för hälsoinformatik (HIC), LIME, 2017-
 • Forskningsassistent för Enheten för hälsoinformatik på LIME, 2015-2017
 • Processledare för egenvård på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016-

Forskningsbeskrivning

Jag har arbetat/arbetar i följande forskningsprojekt;

 • IntegrIT - utvecklandet av en forskningsportal för att underlätta i rekryteringsprocessen för kliniska studier samt underlätta hela processen för både forskare och patienter. Fokus för mig låg i patienternas del i processen. Jag jobbade med personas, kravspecifikationer för användarna, utförde intervjuer och testade prototyper i form av Talk Aloud-metoden samt var behjälplig i utvecklingsfasen av systemet och jobbade mycket ihop med utvecklarna; Chorus.
 • Mina Vårdflöden - patienters rätt till sina egna vårdflöden. Resultatet blev journalen på nätet över hela landet.
 • Kartläggning av IKT i ambulanssjukvården - statistik och analys av insamlat material. Jag presenterade resultatet på e-hälsodagen i november 2016.
 • Kronisk kunskap - ett Vinnova projekt där vi i steg 1 myntade begreppet Spetspatienter. I steg 2 har vi döpt projektet till Spetspatienter och tittar på hur detta begrepp bäst kan beskrivas utifrån vad man som kroniskt sjuk eller närstående gör, samt tar fram nya och tittar på befintliga e-hälsoverktyg för egenmätningar. Se mer information på vår hemsida
 • Lär-känna-mig projektet - Ett sammarbete med RCC, Svensk Hjärntumörförening, Karolinska sjukhuset och MAYO kliniken i USA. Syftet är att titta på hur vi kan förstå patienters preferenser gällande form av engagemang med hälso- och sjukvården, då vi tror att dessa är avgörande för patienters och hälso-och sjukvårdspersonal nöjdhet. När dessa preferenser ändras så ändras även de kliniska indikatorerna och vi får en hälso- och sjukvård som följer patienten istället för en patient som ska följa hälso- och sjukvården.

Pedagogiska meriter

 • 2 års lärarerfarenhet från Masterprogrammet i Hälsoinformatik och kursen Case studies in Health Informatics, 2015-2017
 • Pedagogik A + B, 60 poäng på Stockholms Universitet, 2008

Utbildning

 • Folkhälsovetenskapsprogrammet, 180 p, Karolinska Institutet, 2006-2009. Med.Kand.
 • Masterprogrammet i Hälsoinformatik, 120 p, Karolinska Instituetet, 2012-2015. Fil.Master.
Loading bibliometrics...