Om mig

Jag arbetar som Facility Manager vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik.  Jag arbetar i nära samarbete med våra intressenter (forskare, lärare, studenter, andra anställda, leverantörer och andra institutioner inom KI) men även med annan IT-verksamhet.

I min roll ingår följande:

  • Ansvarig för det praktiska och tekniska genomförandet av interna gemensamma möten och event. 
  • Övergripande ansvar för lokalerna avseende underhåll, städning, inredning och säkerhet. Det inkluderar också rumsplanering och funktionell anpassning. 
  • Vara kontaktperson och samordnare mot fastighetsägaren Akademiska Hus och KI:s fastighetsavdelning.  
  • Avtalsansvarig för gemensamma serviceavtal såsom städning, kaffemaskiner, fruktabonnemang m.m. Kontakt/uppföljning med leverantörer. 
  • Genomföra upphandlingar och inköp enligt LOU och statliga ramavtal. Inköp av möbler och annan inredning utöver standardutrustning.