Om mig

Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskapen inom det preventiva och hälsofrämjande arbetet. Jag valde sedan att gå Karolinska Institutets masterprogram inom hälsoinformatik, för att med hjälp av e-hälsa nå ut till den stora populationen med målet att styrka individens egenvård.  

  • Doktorand på Enheten för hälsoinformatik (HIC), LIME, 2017-2023
  • Forskningsassistent för Enheten för hälsoinformatik på LIME, 2015-2017
  • Processledare för egenvård på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016-2022

Forskningsbeskrivning

"Spetspatienter - en resurs för hälso- och sjukvård?"

Min forskning undersöker drivkrafterna (motivationen), beteenden samt agerande hos spetspatienter, samt hur de utifrån digitaliseringen själva genererar egen data/information om sin sjukdom och lär sig hantera sin egenvård. Vikten i detta är att se hur digitaliseringen kan stödja patienter/närstående utifrån deras engagemang med sjukvården och i deras egenvård, samt hur rustat är hälso- och sjukvården i att möta patienters eller närståendes olika behov.

Forskningen har under sin första del varit en del av projektet "Spetspatienter", och är i sin andra del en del av projektet "Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård". 

Pedagogiska meriter

  • 2 års lärarerfarenhet från Masterprogrammet i Hälsoinformatik och kursen Case studies in Health Informatics, 2015-2017
  • Pedagogik A + B, 60 poäng på Stockholms Universitet, 2008

Utbildning

  • Folkhälsovetenskapsprogrammet, 180 p, Karolinska Institutet, 2006-2009. Med.Kand.
  • Masterprogrammet i Hälsoinformatik, 120 p, Karolinska Instituetet, 2012-2015. Fil.Master.