Profilbild

Therese Lindström

Doktorand

Om mig

Är doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), samordnare vid FoUU-enheten Habilitering & Hälsa, Region Stockholm och legitimerad psykolog.

Forskningsbeskrivning

Tillhör Tatja Hirvikoskis forskargrupp. Är engagerad i ett projekt som vill bidra till att:

- öka förståelsen för hur föräldrars adhd-symtom och relaterade behov kan påverka i föräldraskap och familjevardag,

- öka kunskapen om föräldraskapsstödjande insatser i familjer där barn och/eller förälder har adhd-symtom, där vi bland annat utvärderar ett nytt föräldrastödsprogram för föräldrar med adhd-diagnos (IPSA).

Läs gärna mer här: ki.se/kind/foraldrar-med-egen-adhd och ipsaadhd.se

 

Publikationer

Lindström, T., Kierkegaard Suttner, A., Forster, M., Bölte, S., & Hirvikoski, T. (2022). Is Parents' ADHD Symptomatology Associated With the Clinical Feasibility or Effectiveness of a Psychoeducational Program Targeting Their Children's ADHD? J Atten Disord, 26(12), 1653-1667. doi:10.1177/10870547221092120

Utbildning

Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet (examen 2013). Master i psykologi, Karolinska Institutet (2013).