profile picture

Therese Johansson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag disputerade 2022 med avhandlingen A 'new public health' perspective on building competence for end-of-life care and communication: how death literacy can be developed and measured (se länk nedan). För närvarande arbetar jag som post-doctoral research associate vid Cicely Saunders Institute of Palliative Care, Policy & Rehabilitation, King's College London, och nås framförallt på therese.johansson@kcl.ac.uk

Jag har ett brett forskningsintresse inom vårdvetenskap, psykologi, folkhälsa och sociologi. Mitt främsta forskningsområde rör livets slut och beredskap för att vårda personer som är döende, men jag är generellt intresserad av frågor som berör människan och dess upplevelse av hälsa, sjukdom, behandling, och vård- och omsorgssystem. Jag är också intresserad av påverkan mellan arbetskultur eller -organisation och kompetens, attityder, och normer bland personal.

Jag har en bakgrund i psykologi, med en kandidatexamen (BScHons) från University of Stirling (UK) och en masterexamen i tillämpad forensisk psykologi från University of York (UK). Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent i flera projekt vid Institutionen för psykologi och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Pedagogiska meriter

Kontaktlärare i kursen Ledarskap för sjuksköterskor vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (KI) mellan 2020 och 2021, med fokus framförallt på processer för verksamhetsutveckling, implementering och utvärdering.

Jag har tidigare undervisat i statistik och forskningsmetodik vid Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet.