Om mig

Jag har ett brett forskningsintresse inom vårdvetenskap, psykologi, epidemiologi och sociologi, framförallt frågor som berör människan och dess upplevelse av vård- och omsorgssystem, både på individ- och samhällsnivå. Detta inbegriper både människan som paitent eller klient och människan som anställd i dessa system. Jag är också intresserad av hur personalens kompetens och bemötande påverkas av arbetskulturen i en organisation.

Jag har en bakgrund i psykologi, med en kandidatexamen (BScHons) från University of Stirling (UK) och en masterexamen i tillämpad forensisk psykologi från University of York (UK). Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent i flera projekt vid Institutionen för psykologi och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Loading bibliometrics...