profile picture

Therese Johansson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har ett brett forskningsintresse inom vårdvetenskap, psykologi, folkhälsa och sociologi. jag är särskilt intresserad av frågor som berör människan och dess upplevelse av hälsa, sjukdom, behandlingm och vård- och omsorgssystem. Detta inbegriper både människan som paitent eller klient och människan som anställd i dessa system. Jag är också intresserad av hur personalens kompetens och bemötande påverkas av arbetskulturen i en organisation.

Jag har en bakgrund i psykologi, med en kandidatexamen (BScHons) från University of Stirling (UK) och en masterexamen i tillämpad forensisk psykologi från University of York (UK). Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent i flera projekt vid Institutionen för psykologi och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Pedagogiska meriter

Kontaktlärare i kursen Ledarskap för sjuksköterskor vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (KI) mellan 2020 och 2021, med fokus framförallt på processer för verksamhetsutveckling, implementering och utvärdering.

Jag har tidigare undervisat i statistik och forskningsmetodik vid Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet.