Kommunikatör Therese Husén.

Therese Husén

Kommunikatör

Jag arbetar som kommunikatör med fokus på intern- och ledningskommunikation. Kontakta mig för rådgivning kring kommunikation i projekt eller frågor om internkommunikation.

Om mig

Jag arbetar på enheten för internkommunikation och verksamhetsstöd vid kommunikationsavdelningen där vi stödjer och samordnar KI:s interna kommunikationsarbete med strategier, råd och riktlinjer.

Jag ger strategiskt och operativt stöd till olika funktioner inom KI, främst med fokus på de interna målgrupperna - chefer och medarbetare. Jag ansvarar bland annat för att sammanställa och distribuera nyhetsbrevet Ledningsinfo som skickas från KI:s ledning till prefekter och administrativa chefer.

Jag har arbetet med kommunikation i verksamhetsövergripande projekt såsom KI:s medarbetarundersökning, ny ledningsorganisation, framtagning av ny strategi och genomförande av akademiska val. Kontakta mig gärna vid frågor kring kommunikation riktad mot KI:s medarbetare och chefer.