Skip to main content
theo_bodin.jpg

Theo Bodin

Lektor, biträdande

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Forskare och ST-läkare i Arbets- och Miljömedicin

Forskningsbeskrivning

Min huvudsakliga forskningsinriktning är det nya arbetslivet, flexibla anställningsvillkor och hållbart arbetsliv. 

Projektledare för CURSOR och KIROS, ett projekt där syftet är att undersöka omfattningen av underrapportering av arbetsskador i svenska register och de faktorer som kan kopplas till dessa skillnader. De andra målen är att göra bättre bedömningar av de viktigaste riskfaktorerna för arbetsolyckor i Sverige med ett fokus på prekära anställningsförhållanden och företagsekonomiska nyckeltal. De förväntade resultaten kan få konsekvenser för inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket och utformningen av förebyggande åtgärder. Projektet finansieras av Forte och involverar forskare från University Massachusetts, Occupational Health Surveillance Program of Massachusetts och  Institutionen för Folkhälsovetenskap vid KI.

Projektledare för prekära anställningar och dess effekter på hälsan - Metodutveckling och konsekvenser för arbetskraftsundersökningar och registerbaserad forskning - PREMIS.  Projektet finansieras av Forte och är ett samarbete med forskare från Lunds universitet, Universitat Pampeu Fabra i Barcelona och Institutionen för Folkhälsovetenskap vid KI. Läs mer om PREMIS genom att följa den här länken.

Projektkoordinator av WE Program, en interventionsstudie bland sockerrörsarbetare i El Salvador som studerar förebyggande av värmestress och kronisk njursjukdom. Finansierat av det nederländska nationella Postkodlotteriet.

Projektkoordinator för Hållbart Arbetsliv 2020, en påverkansplattform för arbetslivsfrågor i Horizon 2020. Finansieras av Vinnova. Besök projektets hemsida här: www.sustainablework2020.se

Utöver detta deltar jag också i flera andra forskningsprojekt

Pedagogiska meriter

För tillfället handleder jag tre doktorander. Jag undervisar och handleder studenter på Läkarprogrammet och är mentor åt två doktorander.

Utbildning

Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet

Legitmerad Läkare 2014, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet

Akademiska priser och utmärkelser

Akademiska Föreningen i Linköpings Pris, 2010

Region Skånes Miljöstipendium, 2013

Loading bibliometrics...