theo_bodin.jpg

Theo Bodin

Lektor, biträdande

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Docent och ST-läkare i Arbets- och Miljömedicin

Forskningsbeskrivning

Min huvudsakliga forskningsinriktning är det nya arbetslivet, flexibla anställningsvillkor och hållbart arbetsliv. 

Ständiga förändringar av den globala ekonomin och ny teknologi i kombination med en allmän försvagning av fackföreningar och arbetsrätt har skapat förutsättningar för en mängd atypiska anställnings- och uppdragsformer. Det finns betydande forskningsutmaningar för att utvärdera konsekvenserna av dessa anställningsformer som min forskning syftar till att ta itu med.

Det övergripande syftet med min nuvarande forskning är att

  • Fördjupa förståelsen för hur atypiska anställningsformer påverkar individer, familjer och samhällen och hur de bidrar till ojämlikhet i arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande.
  • Identifiera initiativ som motverkar de negativa effekterna av atypiska anställningsformer och ökar arbetarnas förmåga att påverka sina arbetsförhållanden och leva sunda liv.

I två andra projekt undersöker vi omfattningen av underrapportering av arbetsskador i svenska register och de faktorer som kan kopplas till detta. De andra målen är att göra bättre bedömningar av de viktigaste riskfaktorerna för arbetsolyckor i Sverige med ett fokus på prekära anställningsförhållanden och företagsekonomiska nyckeltal. De förväntade resultaten kan få konsekvenser för inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket och utformningen av förebyggande åtgärder.

Utöver detta deltar jag också och stöttar flera andra forskningsprojekt, bland annat i Latinamerika, Myanmar och Palestina

Den mesta av vår forskning finansieras av Forte och involverar forskare från andra lärosäten i Sverige, Belgien, Spanien, Chile, USA och Kanada.

Pedagogiska meriter

För tillfället handleder jag tre doktorander. Jag undervisar och handleder studenter på Läkarprogrammet och är mentor åt två doktorander.

Utbildning

Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet

Legitmerad Läkare 2014, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet

Akademiska priser och utmärkelser

Akademiska Föreningen i Linköpings Pris, 2010

Region Skånes Miljöstipendium, 2013

Loading bibliometrics...