Tetyana Driscoll

Tetyana Driscoll

Ekonomihandläggare

Ekonomihandläggare för avdelningarna kardiologi och kardiovaskulär medicin.

Om mig

Utför löpande administrativa ekonomiuppgifter, såsom:

- löpande bokföring;

- kundfakturering;

- fördelningar av kostnader;

- anläggningsregistrering;

- omföringar och projektuppföljning.