Om mig

PhD Student vid Karolinska Institutet under handledning av seniora forskaren Malin Wickström, där jag bland annat forskar om neuritogenes signaleringsvägar inom barncancerformerna neuroblastom och medulloblastom. Specifikt fokus är icke kanonisk Wnt-signalering samt teneurin proteinfamiljen och dess roll i cancer.