svenosterberg.jpg

Sven Österberg

Teamchef

Gruppchef för BRM-gruppen vid KI's centrala IT-avdelning.
Ansvarar för UF, UL, KIB, MHK

Om mig

Jag jobbar som gruppchef för BRM-gruppen ("kundansvariga") inom serviceenheten vid KI's centrala IT-avdelning.

Gruppen jobbar med verksamhetsrelationer mot förvaltning och institutioner och vårt mål är att skapa och förvalta en god relation och att erbjuda attraktiva, standardiserade och väldefinierade tjänster.

Vi vill vara institutionens och förvaltningens naturliga kontakt med ITA när det gäller önskemål och behov av tekniska lösningar. BRM-gruppen har också som mål att informera om ITAs framtida planer, större förändringar, lansering av nya tjänster och planerade störningar. Det gör genom att träffa verksamheten, inhämta dess behov och agera kravställare inom ITA för att se till att behoven uppfylls.

Hör av dig till mig eller någon i min grupp om du vill veta mer om vad ITA kan erbjuda för tekniska lösningar. Du kan även skicka dina frågor till it-support@ki.se så skickas dom vidare till oss.  

”Om verksamheten är nöjd är vi också nöjda”.

Loading bibliometrics...