Om mig

  • 2014 - Universitetslektor, Karolinska Institutet (KI)
  • 2012 - Universitetslektor, Kungl Tekniska Högskolan (KTH)
  • 2003 - Tekn. dr., KTH "Computer methods for voice analysis"
  • 1989 - Civilingenjör i elektroteknik, KTH

Forskningsbeskrivning

Svante Granqvists expertis gäller talets och röstens akustik och modellering och analys av rösten med dator. Interdisciplinärt samarbete har varit en viktig del av de flesta publikationerna. Han har skrivit flera fritt tillgängliga mjukvaror för röstanalys.

Aktuellt forskningsarbete innefattar program för bearbetning av data från röstdosimetern VoxLog, utveckling av utrustning för tryck- och flödesmätningar på resonansrör som används vid röstterapi. Flera fria programvaror finns tillgängliga, så som ljudeditorn Sopran, fonetogramprogramvaran RecVox och programmet Visor som används för lyssningsbedömningar. Svante Granqvist bidrar också med teknisk expertis i andra forskningsprojekt.

Pedagogiska meriter

Svante Granqvist undervisar om rummets och röstens akustik samt om inspelningsteknik på KI i kurserna Röst- och talstörningar 1&2, Kommunikation hos personer med hörselnedsättning, ST-kurs i foniatri och foniatrisk diagnostik. På KTH har han undervisat i ett tjugotal kurser inom matematik, fysik, programmering, elektronik, elektroakustik, musikakustik, ljudteknik och röstfunktion.