Skip to main content

Om mig

Jag är doktorandstudent inom Forskarskolan för Vårdvetenskap och arbetar på arbetsterapisektionen, NVS, i Huddinge.

Jag har arbetat som arbetsterapeut sen 2009 inom landsting, kommun och privat sektor i Sverige. 2015 påbörjade jag min masterutbildning och flyttade även till Österrike där jag arbetade på arbetsterapiutbildning i Graz som lärare och forskare.

I September 2018 flyttade jag tillbaka till Sverige för att påbörja min doktorandutbildning. Jag tillhör forskningsprogrammet Future Care (https://ki.se/en/nvs/research-programme-future-care-for-older-adults-in…) samt  HELD (https://ki.se/en/nvs/the-held-research-group).

Mitt projekt är en interventionsstudie som fokuserar på äldre personer som kommer hem från sjukhus med stöd av hemtjänst.

Utbildning

Doktoranutbildning, KI, 2018-2022

European Master of Science in Occupational Therapy, Amsterdams Universitet, 2015-2017

Bachelor of Medicine Science in Occupational Therapy, Linköpings Universitet, 2006-2009

 

Loading bibliometrics...