I work as assistant to Marie Wahren-Herlenius at the Department of Medicine, Solna

Susanne Olsson

Administratör

Jag arbetar som prefektassistent på institutionen för medicin, Solna.

Om mig

Jag arbetar som assistent till prefekten Marie Wahren-Herlenius sedan november 2021. I min roll samordnar jag olika administrativa ärenden åt prefekten, främst rörande avtalshantering men även övriga dokument som ska signeras av prefekten såsom rekommendationsbrev, intyg och underskrifter på ansökningar.

Om du behöver hjälp med något av ovanstående är det enklast att maila prefekt@meds.ki.se