Om mig

Jag är antagen som doktorand på Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KISÖS). Jag är Leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom barn-och ungdom och arbetar klinisk på hudenheten, specialistvårdssektionen på Sachsska barn-och ungdomssjukhuset och även som lärare och administratör med fristående kurser inom astma, allergi och KOL 15 hp, för sjuksköterskor, KI. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt handlar om hur ungdomar och unga vuxna med eksem hanterar sin sjukdom och vilka erfarenheter de har, utifrån svårighetsgrad, behandling och hälsorelaterad livskvalitet.

Det övergripande syftet med mitt projekt är att studera och belysa behandling och konsekvenser av eksem från barndom till vuxen ålder.

Forskningen baseras på data från den populationsbaserade födelse-kohorten "BAMSE".  (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm,  en epidemiologisk studie)

Utbildning

Doktorand studier 2017-

Grundläggande högskolepedagogik 2015

Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap 2015

Medicine kandidatexamen inom omvårdnad 2013

Specialistsjuksköterskeexamen, hälso- och sjukvård för barn och ungdom 2009

Barn och vuxenallergologi för sjuksköterskor, del 2, 2003

Barn och vuxenallergologi för sjuksköterskor, del 1, 2001

Dermatologiutbildning 1997

Sjuksköterskeexamen, AHS 1985

 

Akademiska priser och utmärkelser

Pris för bästa muntliga presentation, EAACI (poster discussion), Helsingfors, 2017

ASTA-stipendiat, 2018 (Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeförening, ASTA)