Susanne Lundell Rudberg

Susanne Lundell Rudberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är leg. sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska och registrerad som doktorand på Karolinska Institutet.

Jag arbetar som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet och har tidigare arbetat kliniskt inom en mängd olika typer av vårdverksamheter.

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syfte med min forskning är att öka förståelsen för hur sjuksköterskestudenter upplever sin professionella utveckling under pågående utbildning. Tidigare studier har visat att studenters lärande i inte enbart består av tankeprocesser utan även av ett komplext samspel mellan känslor, engagemang och prestation. Det finns ett behov av fördjupad kunskap och förståelse om hur detta samspel påverkar studenters professionella utveckling. För att rapportera om lärandet när det pågår används metodologin Contextual Activity Sampling System (CASS). CASS utformades för att samla frekventa uppgifter från deltagarna under pågående inlärningsaktiviteter via mobiltelefoner.