nvs_2017_susanne_guidetti_portrattbild.jpg

Susanne Guidetti

Professor/arbetsterapeut

Om mig

Jag har en anställning som professor vid Avdelningen för arbetsterapi och är forskargruppsledare för forskargruppen HELD. Där har vi också ett nära samarbete med forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning, KI.

Jag har erfarenhet av undervisning och handledning inom grundutbildning, avancerad nivå och forskarnivå, framför allt vid Arbetsterapeutprogrammet. Jag har en internationell profil och med internationella uppdrag som internationell koordinator på programmet.

Jag sitter som ordförande in den internationella grupp på NVS https://ki.se/nvs/nvss-internationella-grupp, vars uppdrag är att arbeta med det globala perspektivet och internationella nätverk, för att underlätta utbyten för studenter inom grundutbildningen. Gruppen har delegationsordning från Utbildningsnämnden (UN) och representanterna är utsedda av programmen. Gruppen arbetar strategiskt med grund i "Strategi 2030" för att bidra till det globala universitetet. Jag är även med i KI:s referensgrupp för internationella frågor.

Som programansvarig i Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V) leder jag arbetet med att arrangerar ett bredd utbud av lärandeaktiviteter för doktorander inom vårdvetenskap. Forskningsområdet vårdvetenskap definieras utifrån det breda perspektivet och inkluderar studier av komplexa vårdprocesser, vars metodik återfinns inom såväl natur-, human-, och samhällsvetenskaplig som teknologiska vetenskaper.

Jag arbetar även sedan 2022 för Centre of Excellence for Sustainable Health som är ett samarbetet mellan Makerere University i Uganda och Karolinska Institutet. Där syftet är att kapacitets byggande och driva agendan för hållbar hälsa. Mitt specifika område är att svara för och driva frågor avseende icke kommunicerbara sjukdomar (NCDs) såsom stroke  

Forskningsbeskrivning

Min forskningslinje har fokuserat på att utveckla och utvärdera komplexa interventioner relaterade till hälsofrämjande och förebyggande, interventioner, utbildning och rehabilitering i arbetsterapi, men också med en bredare tvärvetenskaplig strategi. Min forskning är därmed tvärvetenskaplig och jag har flera pågående interdisciplinära samarbeten. Jag har inspirerats av Medical Research Council (MRC) riktlinjer för att utveckla och utvärdera komplexa interventioner. Jag studerar personers upplevelser av vardagens aktiviteter och betydelsen av en personcentrerad rehabilitering och har på så sätt fått erfarenhet av både kvantitativ och kvalitativ metoder samt av olika typer av design. Mina erfarenheter inom detta område har lett till flera samarbeten både nationellt och internationellt som i rollen som handledare för flera doktorander, både som huvudhandledare och som handledare.

Min pågående forskning i Sverige, Uganda och Danmark fokuserar på tvärvetenskapliga globala studier av effekterna och betydelserna av ADL-interventioner där informations- och kommunikationsteknik såsom mobiltelefonen används som stöd. Med tiden har jag utvecklat en specifik kompetens inom rehabilitering inom neurologi. Jag har engagerat mig i studier av att implementera forskningsresultat där nya metoder kräver ny kunskap för att ge professionell terapeutisk praxis.

Se vidare en länk där jag kort presenterar min forskning i samband med min professorsinstallation på KI https://ki.se/forskning/installationshogtid-2020