Profil picture S.Assander

Susanne Assander

Jag är doktorandstudent inom Forskarskolan för Hälsovetenskap och arbetar vid avdelningen för arbetsterapi i Flemingsberg.

Om mig

Jag har arbetat som arbetsterapeut sen 2009 inom landsting, kommun och privat sektor i Sverige. 2015 påbörjade jag min Masterutbildning och flyttade även till Graz i Österrike. I Graz arbetade jag som lärare och forskare på arbetsterapiutbildning.

I September 2018 flyttade jag tillbaka till Sverige för att påbörja min doktorandutbildning. Jag tillhör forskningsprogrammet Future Care (https://ki.se/en/nvs/research-programme-future-care-for-older-adults-in…) samt forskargruppen HELD (https://ki.se/en/nvs/the-held-research-group).

Jag är även ordförande för NVS doktorandråd (Doktorandrådet vid NVS | Karolinska Institutet (ki.se)

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt fokuserar på utvecklingen av vardagsrehabilitering (Reablement) för äldre personer som kommer hem från sjukhuset med stöd av hemtjänst.

Syftet är att utveckla ny kunskap inom området och hur vardagsrehabilitering kan appliceras inom äldreomsorgen. I vårt projekt har vi utvecklat, testat och utvärderat ett nytt vardagsrehabiliteringsprogram som heter ASSIST där syftet är att möjliggöra och stärka äldre personer att utföra önskade vardagsaktiviteter efter en sjukdom eller skada och därmed öka deras självförmåga, upplevda hälsotillstånd och välmående.

Programmet innefattar bland annat att i) vardagsrehbiliteringen tillhandahålls av hemtjänstpersonal, ii) att de äldre får sätta upp mål med användning av Canadian Occupational Performance Measure (COPM), iii) att en arbetsterapeut tillhandahåller coaching till hemtjänstpersonalen samt att vi iii) testar om QR-coder kan användas för att facilitera och effektivisera programmet.

Utöver detta så undersöker vi:

hur hemtjänstpersonalen upplever sin arbetsbörda och psykosomatiska arbetsmiljö (enkätstudie) 

användbarheten av QR-koder inom hemtjänsten

 

Mer information om ASSIST projektet finns här:

ASSIST - vardagsrehabilitering med IKT stöd | Karolinska Institutet (ki.se)

 

Utbildning

Doktoranutbildning, KI, 2018-2023

European Master of Science in Occupational Therapy, Amsterdam University, 2015-2017

Bachelor of Medicine Science in Occupational Therapy, Linköpings Universitet, 2006-2009

 

Akademiska priser och utmärkelser

Prizes:

EIT Health PhD Translational Fellowships, Oxford, 2019.

Which included participation at a training camp at Oxford University that focused on obtaining transferable skills for entrepreneurship training, which includes professional pitch training by a highly-skilled pitch coach and further supported by the technology transfer and intellectual property offices of the universities involved for the duration of their fellowship.