Susanna Kullberg

Susanna Kullberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Med en bakgrund inom preklinisk forskning och nu verksam som läkare har jag ett stort intresse för translationell forskning. Mitt kliniska arbete är till stora delar förlagt till SarkoidosCentrum vid Lungmottagningen, ME Lung- och allergisjukdomar. Här undersöks och utreds cirka 1000 sarkoidospatienter årligen och vi tar emot patienter från hela Sverige. Det finns idag ingen bot mot sarkoidos. Ofta provas olika typer av immunsupprimerande behandling men det hjälper inte alla, många får en progressiv sjukdom trots behandling. Vi kan idag inte förutspå om och vem som kommer svara på en specifik behandling. Min forskning syftar till att kunna skräddarsy behandling till varje enskild patient baserat på immunologiska, genetiska och fenotypiska data. Genom att noggrant karakterisera patienterna både kliniskt, immunologiskt och genetiskt, följa patienter över tid, och undersöka effekter av olika behandlingar hoppas jag kunna hitta biomarkörer som kan komma att förutspå sjukdomsförloppet och svar på en viss behandling.

Handledning:

Joanna Werner, ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, leg läk, doktorand, huvudhandledare

Per Eldhagen, ME Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, specialistläkare, doktorand, bihandledare

Anna-Maria Wintler, VO Internmedicin, Södersjukhuset, ST-läkare, doktorand, bihandledare

Sylvia Ceder, ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, specialistläkare, projekthandledare

Jonas Melin, VO Internmedicin, Södersjukhuset, ST-läkare, projekthandledare

William Ström, läkarstudent termin 8, Karolinska Institutet, projekthandledare