Om mig

Läkare med examen från KI 2011. Efter examen underläkare på dåvarande Kvinnokliniken Karolinska Solna i 2,5 år. Parallellt med detta arbete började jag forska på Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa på KI. I januari 2012 blev jag antagen som doktorand. Våren 2014 började jag AT-tjänstgöring på Capio S:t Görans sjukhus. Sedan mars 2016 är jag åter på Karolinska Universitetssjukhuset som ST i Obstetrik och Gynekologi, med tjänstgöring på båda siterna. Planen är att vara färdig specialist till julen 2021.  

Privat är jag gift med Adam som även han arbetar på Karolinska. Tillsammans har vi två flickor. Tiden jag inte jobbar slukas lätt av familjen. Om jag skulle få tid över läser jag gärna böcker, tränar, promenerar och lagar mat.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt hade titeln "New approaches on intrapartum CTG interpretation and evaluation of uterine contraction efficiency using cervical blood lactate". Projektet handlar om hur vi kan förbättra intrapartal monitorering av mor och barn för att förebygga syrebristskador och samtidigt undvika onödiga medicinska interventioner. Jag disputerade i juni 2017.

Efter disputation har jag haft en låg forskningsnivå, men nu när barnen inte behöver sekundpassning och jag snart är färdig specialist vill jag låta forskning ta mer tid. HT-20 handleder jag en läkarstudent, vilket jag hoppas få möjlighet att göra vid flera tillfällen framöver. Parallelt med detta försöker jag påbörja mindre egna projekt. 

Mitt fokus i forskning ligger kring övervakning och handläggning av förlossningar.   

Loading bibliometrics...