Stig Linder, foto: privat

Stig Linder

Professor Emeritus/Emerita

Om mig

Stig Linder blev adjungerad professor vid Karolinska Institutet 1999 och professor 2015. Hans forskning syftar till att utveckla nya cancerläkemedel. Bland annat har hans forskargrupp utvecklat ett enkelt blodprovstest för tumörcelldöd.