Skip to main content
Stina Ek PhD

Stina Ek

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand inom den medicinska sektorn vid Aging Research Center, NVS. Jag är legitimerad fysioterapeut och har arbetat kliniskt, främst inom ortopedi. Sedan jag avslutat min master inom folkhälsa vid Karolinska Institutet har jag arbetat inom folkhälsa, både som forskningsassistent och som en hälsoplanerare inom primärvård.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är inom geriatrisk epidemiologi och hälsosamt åldrande, i synnerhet konsekvenserna av fall och riskfaktorer för fall hos äldre människor.

 

Publikationer:

Risk Factors for Injurious Falls in Older Adults: The Role of Sex and Length of Follow-Up. Ek S, Rizzuto D, Fratiglioni L, Calderón-Larrañaga A, Johnell K, Sjöberg L, Xu W, Welmer AK. J Am Geriatr Soc. 2018 Nov 29. doi: 10.1111/jgs.15657. [Epub ahead of print]

Risk Profiles for Injurious Falls in People Over 60: A Population-Based Cohort Study. Ek S, Rizzuto D, Fratiglioni L, Johnell K, Xu W, Welmer AK. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Jan 16;73(2):233-239. doi: 10.1093/gerona/glx115.

Temporal trends in impairments of physical function among older adults during 2001-16 in Sweden: towards a healthier ageing. Santoni G, Angleman SB, Ek S, Heiland EG, Lagergren M, Fratiglioni L, Welmer AK. Age Ageing. 2018 Sep 1;47(5):698-704. doi: 10.1093/ageing/afy085.

Utbildning

  • Kandidatexamen inom Fysioterapi, Uppsala Universitet (2005)
  • Masterexamen inom Folkhälsa, Karolinska Institutet (2012)
Loading bibliometrics...