_mg_8154_2.jpg

Stephanie Bonn

Senior forskningsspecialist

Om mig

Huvudfokus för min forskning är att studera hur levnadsvanor så som fysisk aktivitet, matvanor och kroppsvikt, påverkar vår hälsa. Jag disputerade 2015 vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik med avhandlingen ”Physical activity, body mass index and prostate cancer: studies of risk, progression and mortality". Under min tid som postdoc vid Harvard T.H. Chan School of Public Health fördjupade jag mina kunskaper inom nutritionsepidemiologi med specifikt fokus på fysisk aktivitet. Idag är jag docent i epidemiologi vid Avdelningen för klinisk epidemiologi vid Institutionen för Medicin Solna. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning har två huvudfokus: (i) Nutritionsepidemiologiska studier och (ii) studier inom mHälsa.

Nutritionsepidemiologi – Jag arbetar med studier som undersöker kostfaktorer, kostmönster, fysisk aktivitet och viktkontroll i förhållande till olika hälsoutfall så som hjärtkärlsjukdom, Parkinsons sjukdom och njurcancer.

mHälsa – Jag har varit med och utvecklat flera olika digitala lösningar som syftar till att motivera till goda kostvanor eller ökad fysisk aktivitet. Idag leder jag flera stora randomiserade interventionsstudier som utvärderar effekten av de olika digitala lösningarna inom olika patientgrupper.

Pedagogiska meriter

Jag är föreläsare, gruppledare och seminarieledare vid flera olika utbildningsprogram på Karolinska Institutet bland annat Läkarprogrammet, Master programmet i nutritionsvetenskap och Forskarskolan i epidemiologi för kliniker

Pedagogiska meriter

  • Pedagogik för forskarhandledare (3 hp), Karolinska Institutet, 2019
  • Grundläggande Högskolepedagogik, GHPD (7.5 hp), Karolinska Institutet, 2018
  • Grundkurs för forskarhandledare (1,5 hp), Karolinska Institutet, 2018

Doktorander

Huvudhandledare

Bihandledare

Utbildning

  • Filosofie magisterexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms universitet, 2009
  • Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, 2015
  • Post doc vid Harvard T.H. Chan School of Public Health, Nutrition department, 2015-16
  • Docent i Epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, 2023