Skip to main content
Stefan Fors

Stefan Fors

Forskare

Om mig

Jag har varit anknuten till Karolinska Institutet, via Aging Research Center (ARC), sedan 2004. Min grundutbildning är inom Sociologi och 2010 disputerade jag i Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Sedan 2016 är jag Docent i Folkhälsovetenskap. Idag arbetar jag som Forskare vid ARC.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar i första hand om folkhälsoutvecklingen i den äldre befolkningen, samt om sociala skillnader i hälsa bland äldre. Idag arbetar jag framförallt på ett projekt som handlar om könsskillnader i hälsa bland äldre personer.

Utbildning

  • Högskoleexamen, Litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
  • Filosofie kandidat, Sociologi, Stockholms universitet.
  • Filosofie doktor, Socialt arbete, Stockholms universitet.
Loading bibliometrics...