Stefan Skare Photo

Stefan Skare

Adjungerad professor

Om mig

Adjungerad professor i magnetresonansavbildning vid institutionen för klinisk neurovetenskap från 1 april 2022.

Primär anställning: MR-fysiker vid Karolinska universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Stefan Skare utvecklar nya tekniker för avbildning av hjärnan med magnetresonans, MR. Det gäller dels snabbare avbildning, dels avbildning av patienter som inte kan hålla huvudet stilla. En hjärn-MR-undersökning tar normalt 20–30 minuter, men med egenutvecklad bildtagningsmjukvara för MR-kameran har Stefan Skare uppnått acceptabel bildkvalitet på en tiondel av den tiden. Forskargruppens mjukvara används idag i forskning på många håll i världen och har börjat introduceras i klinik.

Gruppen har också utvecklat tekniker som gör att patientens huvud inte behöver vara stilla vid bildtagningen. Huvudets rörelser registreras kontinuerligt och MR-kameran anpassar skanningen i realtid. Om tekniken kan införas i klinik innebär den att många barn inte behöver sövas vid MR.

Innovationerna bygger på ett egenutvecklat förenklat sätt att programmera MR-kameror från GE Healthcare, vilket idag används av många forskare runt om i världen.