Skip to main content
_mg_8154_2.jpg

Stephanie Bonn

Forskarassistent

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är forskare vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet. Huvudfokus för min forskning är att undersöka hur levnadsvanor, främst fysisk aktivitet, matvanor och kroppsvikt, påverkar vår hälsa. Inom mitt avhandlingsarbete utvecklade jag och validerade webbaserade enkäter för att mäta fysisk aktivitet samt studerade hur fysisk aktivitet och kroppsvikt påverkar risken att insjukna i prostatacancer och hur överlevnaden efter en diagnos påverkas av levnadsvanor. Under mina postdocstudier vid Harvard T.H. Chan School of Public Health studerade jag hur mönster av fysisk aktivitet mätta med accelerometrar påverkar vår hälsa. Idag arbetar jag med en stor interventionsstudie som utvärderar användningen av en smartphone-app för att öka den fysiska aktiviteten hos patienter med diabetes typ 2.

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör främst studier på fysisk aktivitet, e-epidemiologi och cancerepidemiologi.

Fysisk aktivitet - Fysisk aktivitet som exponering in förhållande till olika hälsoutfall. Metoder för att mäta fysisk aktivitet inklusive enkäter, accelerometrar och dubbelmärkt vatten. Min nuvarande forskning fokuserar bland annat på hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande påverkar vår hälsa samt om en smartphone-app kan användas för att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet.

Cancerepidemiologi - Studier utav samband mellan kroppsvikt, viktförändring och fysisk aktivitet och prevention utav prostatacancer samt överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.

E-epidemiologi - Metodutveckling och validering av webbenkäter för att mäta fysisk aktivitet och kost hos både barn och vuxna. Utveckling och utvärdering av en smartphone-applikation för fysisk aktivitet. 

Utbildning

  • Filosofie magisterexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms universitet, 2009
  • Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, 2015
  • Post doc vid Harvard T.H. Chan School of Public Health, Nutrition department, 2015-16
Loading bibliometrics...