staffan_marklund_webb.jpg

Staffan Marklund

Forskare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag blev filosofie kandidat 1970 i socialvetenskap vid Umeå universitet, och disputerade i Umeå i sociologi 1975. Jag vistades 1983 som gästforskare vid dels Harvard University, Massachusetts, USA, och dels vid University of Wisconsin, Madison, USA. Under 1986-1987 var jag gästforskare vid University of New South Wales, Sydney, Australien.

Åren 1984-1988 hade jag en docenttjänst i socialpolitik vid Delegationen för social forskning (nuvarande FAS), Stockholm. Jag var åren 1989-1999 professor i sociologi och socialpolitik vid Umeå universitet och 1991-1992 gästprofessor vid York University, Toronto, Kanada.

Jag arbetade åren 1999-2007 som professor i arbetshälsovetenskap vid dåvarande Arbetslivsinstitutet. Mellan 1999 och 2007 var jag redaktör för tidskriften Arbete och Hälsa och är sedan 2003 ledamot av Stockholms regionala forskningsetiska kommitté.

Jag utnämndes den 1 maj 2008 till professor i arbetshälsovetenskap vid Karolinska Institutet och är sedan 2015 professor emeritus.

Forskningsbeskrivning

Jag studerar framförallt socialförsäkringen samt sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser, bland annat betydelsen av olika faktorer i arbetslivet och arbetsmiljön för sjukfrånvaro respektive för att dessa perioder har blivit längre

Loading bibliometrics...