staffan_marklund_webb.jpg

Staffan Marklund

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag blev filosofie kandidat 1970 i socialvetenskap vid Umeå universitet, och disputerade i Umeå i sociologi 1975. Jag vistades 1983 som gästforskare vid dels Harvard University, Massachusetts, USA, och dels vid University of Wisconsin, Madison, USA. Under 1986-1987 var jag gästforskare vid University of New South Wales, Sydney, Australien.

Åren 1984-1988 hade jag en docenttjänst i socialpolitik vid Delegationen för social forskning (nuvarande FORTE), Stockholm. Jag var åren 1989-1999 professor i sociologi och socialpolitik vid Umeå universitet och 1991-1992 gästprofessor vid York University, Toronto, Kanada.

Jag arbetade åren 1999-2007 som professor i arbetshälsovetenskap vid dåvarande Arbetslivsinstitutet. Mellan 1999 och 2007 var jag redaktör för tidskriften Arbete och Hälsa och är sedan 2003 ledamot av Stockholms regionala forskningsetiska kommitté.

Jag utnämndes den 1 maj 2008 till professor i arbetshälsovetenskap vid Karolinska Institutet och är sedan 2015 professor emeritus.

Forskningsbeskrivning

Jag studerar arbetsmiljö. sjukfrånvaro, arbetsskador, rehabilitering och sjuknärvaro. Har under senare år framförallt arbetat med stora dataregister och använt epidemiologiska metoder.