Om mig

Leg. Logoped 2011, medicine doktorsexamen 2021.

Forskningsbeskrivning

Inom ramen för min tjänst som postdoktor studerar jag användningen av digitala kommunikationsstöd i samtal som inkluderar personer med demenssjukdom och afasi. Forskningen baseras på videoinspelningar av interaktioner i hemmiljön, samt intervjuer med deltagarna.