Skip to main content
79133074-4bd6-4171-8c43-3be97287145d.jpeg

Sonja Krig

Anknuten

Anknytning:
Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
Institutioner:
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
Loading bibliometrics...