Solvig Ekblad. Fotograf: Mattias Ahlm

Solvig Ekblad

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, och adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning och forskargruppsledare för Culture Medicine, Institutionen LIME, Karolinska Institutet. Min avhandling försvarade jag inom psykiatri vid KI i januari 1986 och bar titeln "Social determinants of aggressive behaviour in a sample of Chinese primary school children (PRChina)".

Jag har lång erfarenhet inom området migration, socialmedicin och global psykisk hälsa - och har undervisat inom flera program på grund och avancerad nivå (webbaserad forskarutbildningskurs Kurs 1257: Transcultural Mental Health - screening, intervention and evaluation. Nästa tillfälle: 2013-11-25 - 2013-11-29) samt uppdragsutbildningar. Jag har även varit gästprofessor vid Malmö högskola och ledamot av KIs etiska råd. Jag har varit  gästprofessor vid Massachusetts School of Professional Psychology, USA. Jag är engagerad i virtuella simuleringsmetoder i utbildning till studenter och klinisk personal i interkulturell och interprofessionell kompetens och är i linje med KIs satsning på e-learning. Jag fick medel ur Erasmusprogram, att besöka Queen Mary University of London, centre for psychiatry, 15-29 augusti, 2013, och regelbundet expert på ansökningar och som opponent (Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Australien).

Sen flera år tillbaka var jag en av de internationella lärarna och co-director i en två veckors Harvard-kurs "Global Mental Health: trauma and recovery" i Orvieto, Italien och med uppföljning av en webbaserad utbildning under fem månader (grundare och ansvarig: professor i psykiatri vid Harvard, Richard Mollica, MD, och foreign adjunct professor vid KI.

Se även den engelska versionen