sofia_bild.jpg

Undervisar och forskar om tal- och språkstörningar hos barn. Läsårsansvarig för år 2 på Logopedprogrammet.

Sofia Strömbergsson

Lektor, biträdande

Undervisar och forskar om tal- och språkstörningar hos barn. Läsårsansvarig för år 2 på Logopedprogrammet.

Om mig

Anställd som biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi, CLINTEC, sedan januari 2019. Dessförinnan anställd som forskarassistent vid samma enhet. 

Forskningsbeskrivning

Ett spår i Sofias forskning är hur barns avvikande tal uppfattas hos olika lyssnare - hos barnen själva, hos andra barn eller hos vuxna lyssnare. För att undersöka detta har hon och hennes kollegor bland annat genomfört lyssnarbedömningar i realtid, där lyssnare trycker på en knapp när de reagerar på något i talet som oförståeligt eller på annat sätt oväntat. Genom att relatera lyssnares reaktioner till hur talet låter hoppas forskargruppen kunna besvara frågor som ”vilka talavvikelser gör tal svårförståeligt?” eller ”vilka talavvikelser är mest framträdande för lyssnare som inte är vana vid att höra avvikande tal?”. Detta är något av det som som undersökts i projektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal

Sofia har även ett bredare intresse för tal- och språkstörningar hos barn och framför allt vilka konsekvenser dessa kan ha för barnet i vardagen - hur påverkas möjligheterna för barnet att delta i kommunikativa aktiviteter i vardagen? Denna forskning involverar bland annat utprovning av nya logopediska bedömningsinstrument, och undersökning av hur logopediska insatser påverkar barnets språkliga förmåga och kommunikativa möjligheter i vardagen.

Pedagogiska meriter

Sedan 2016 kursansvarig för och inblandad i utvecklandet av kurser inom Logopedprogrammet på KI, framför allt inom området typisk och och avvikande tal- och språkutveckling. En del av föreläsningarna finns tillgängliga här.

Handleder doktoranderna Anna Nyman och Carla Wikse Barrow, samt examensarbeten på logopedprogrammet (30 hp, avancerad nivå). Kursansvarig för kursen Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data.

Ansvarig för utvecklingsprojekt kring förändring av logopedutbildningingen under 2014-2016. 

Under perioden 2014-2016 kursansvarig och gästföreläsare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Utbildning

Disputerade i april 2014 vid Avdelningen för Tal, Musik och Hörsel på KTH, med en avhandling vars tema var avvikande tal hos barn, och hur detta uppfattas av vuxna lyssnare och av barnen själva. Har utöver logopedexamen (Lund, 2007) även en magisterexamen i språkteknologi (Uppsala, 2000).

Loading bibliometrics...