sofia_lofving.png

Sofia Löfving

Statistiker

Forskningsbeskrivning

Mitt fokus är socialepidemiologisk forskning där jag studerar samband mellan alkohol-/drogmissbruk och främst psykisk sjukdom. Jag ansvarar även för de registerdata som forskargruppen använder samt supportar forskargruppen vid analyser i SAS-programmering.

Aktuella forskningsområden:

  • Betydelsen av alkohol- och amfetaminanvändning och risk för Parkinsons sjukdom
  • Cannabisanvändning och risk för Schizofreni och andra psykossjukdomar
  • Tidiga riskfaktorer och betydelsen av alkoholkonsumtion över tid

Utbildning

2001 Magisterexamen i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...