Skip to main content
sofie_possmark.jpg

Sofie Possmark

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är sedan maj 2016 doktorand på KI och beräknar att vara klar under 2020. Min bakgrund är en kandidatexamen i folkhälsa från Örebro Universitet och en master i internationell hälsa från Uppsala Universitet.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om fysisk aktivitet och livskvalitet efter gastric bypass operationer. Jag forskar på en RCT där jag ska se om gruppträffar efter operation har någon effekt på kvinnors livskvalitet, ätbeteende och fysisk aktivitet 2 år efter operation. Jag gör också kvalitativ forskning där jag intervjuar kvinnor om deras upplevelser och syn på fysisk aktivitet 5 år efter gastric bypass. 

Loading bibliometrics...