Sofia Öhlund-Fingal

Sofia Öhlund-Fingal

HR-ansvarig

Till mig kan du vända dig för chefsstöd eller frågor om anställningsvillkor.

Om mig

Jag arbetar som HR-ansvarig vid institutionen för Global folkhälsa (GPH)

Stöd till chefer

Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande allt ifrån rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågeställningar till kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering. 

Stöd till övriga medarbetare

Du som är verksam vid GPH kan vända dig till HR om du har frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och förmåner. Hör gärna av dig med dina frågor till vår gemensamma mailadress: hr.gph@ki.se eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 3.