Sofia Louca profilbild

Sofia Louca

Adjunkt/övertandläkare

Om mig

Jag är utbildad tandläkare på Karolinska Institutet och examinerades 2009. Sedan dess har jag arbetat som tandläkare i Stockholm, i London samt på specialistkliniken inom bettfysiologi på Folktandvården Eastmaninstitutet AB. År 2018 erhöll jag specialistkompetens i bettfysiologi. 

I dagsläget är jag engagerad inom området för bettfysiologi kliniskt på specialistkliniken vid universitetstandvården, inom ramen för forskning och genom undervisning och handledning av tandläkarstudenter.

Jag har också doktorerat inom ämnet orofacial smärta och käkfunktion på Karolinska Institutet, Huddinge år 2017. Titeln på avhandlingen: ”Biomarkers in chronic and experimental human muscle pain”. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45696.

Detta har gett mig en bred grund att stå på, både genom att forska vidare inom ämnet, i den kliniska vardagen men också genom att undervisa och handleda tandläkarstudenter. Att forska inom området för bettfysiologi är mycket givande och berikande vilket bidragit till ökad kunskap och personlig kompetensutveckling. Målsättningen med min forskning är ge en ökad kunskap om mekanismerna och orsakerna kring långvarig muskelsmärta bl.a. genom att undersöka olika genvarianter och dess roll och påverkan på smärtregleringen. Jag har även en pedagogisk forskningsinriktning där vi undersöker hur lärandet tar form i undervisningen på tandläkarprogrammet. Det vi särskilt fokuserar på är skriftbruket inom akademin och omvårdnad med syftet att förbättra det akademiska och professionella skriftbruket.

Utbildning

2004-2009     Tandläkarexamen, Karolinska Institutet

2011-2017     Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet     

2014-2018     Specialist i bettfysiologi, Karolinska Institutet