Sofia Lindberg

Sofia Lindberg

Kommunikatör

Jag arbetar som grafisk formgivare och har ett övergripande ansvar för KI:s centrala trycksaker. Kontakta mig om du behöver hjälp med layout eller har frågor om KI:s grafiska profil.

Om mig

Jag jobbar med formgivning med fokus på trycksaker; affischer, foldrar, broschyrer, årsredovisningar och magasin. Jag arbetar med alla moment inom trycksaksproduktion, från planering och formgivning till slutprodukt från tryckeri. Men även med att ta fram material för digitala kanaler såsom webb, sociala medier och film. 

Jag säkerställer också att Karolinska Institutets grafiska profil levandegörs och efterlevs i samtliga centrala kommunikationskanaler. Kontakta mig om du har frågor eller synpunkter kring den grafiska profilen.

Jag har arbetat som grafisk formgivare sedan 2000, och har lång erfarenhet av att arbeta utifrån grafiska profiler och mallar, men även att utveckla nya idéer och formspråk.

Loading bibliometrics...