Om mig

Jag handlägger rekryteringsnämndens ärenden. 

I mitt arbete ingår att stötta rekryteringsnämnden och institutioner inom lärarrekrytering; främst handläggning i ärenden avseende lektorer och professorer vid institutionerna Bionut, CMB, FyFa, KBH och LIME. 

Jag arbetar även med Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare.