Sofia Jägholm

Sofia Jägholm

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand i forskargruppen Rücklab och arbetar också som legitimerad psykolog vid OCD-programmet på Psykiatri Sydväst.

Huvudhandledare: Volen Ivanov

Bihandledare: Christian Rück, Erik Andersson och Lorena Fernández de la Cruz

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus är samlarsyndrom och utveckling av nya behandlingsformer. För närvarande arbetar jag med en RCT av en kombinationsbehandling för personer med samlarsyndrom. I studien undersöker vi om tillägg av hembesök från boendestödjare förstärker effekten av KBT för personer med samlarsyndrom. Inom ramen för projektet kommer vi också bedriva implementeringsforskning i form av en processutvärdering. Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Region Stockholm och Stockholm stad.