Photo cannot be loaded

Sofia Frisk

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som läkare på Klinisk genetik och forskar parallellt inom sällsynta diagnoser. Jag träffar patienter utan känd diagnos och hjälper till att förhoppningsvis hitta orsaken för att sedan kunna återkoppla och ge individanpassad genetisk rådgivning till patienten/familjen.

Akademiska priser och utmärkelser

Forskar-ST, Region Stockholm (combined residency and PhD training), 2017-2022

Sällsyntafondens stipendium, 2021

KI travel grant, 2022

MDK utvecklingsbidrag för mosaicism-diagnostik, 2022