_q4a7875.jpg

Sofia Ernestam

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är specialist i reumatologi sedan 2003 och har haft förmånen att följa patienter med reumatisk led- och ryggsjukdom under de senaste 20 årens behandlingsrevolution. Det har medfört att fokus i det jag har ägnat mig åt har varit att förbättra för den enskilde patienten och att skapa bättre system för uppföljning så att patienten och hälso- och sjukvården kan visa på resultat och sätta nya mål utifrån de resultat som uppnåtts.

 

4D artriter

Sedan 2013 är jag ansvarig projektledare för delprojektet 4D artriter. Projektet är en av fyra diagnoser (artriter, diabetes typ två, bröstcancer och hjärtsvikt) som ingår i SLL och KI gemensamma initiativ 4D. Syftet med den gemensamma satsningen är att kunna bidra till bättre hälsa genom att skapa bättre förutsättningar för kunskapsbyggande och informationsöverföring mellan vård och forskning.

Läs mer om projektet http://www.vardgivarguiden.se/utbildningutveckling/projekt/program-4d/4d-artriter/

Särskilt vill jag lyfta fram de två generiska tjänsterna checktjänsten och patientens egen provhantering som vann MedTechAward 2015.

http://www.medtechmagazine.se/nyheter/lyckliga-vinnare-av-medtech-award/#.VsWWqfnhAdX

 

SRQ

Sedan 2014 är jag registerhållare för Svensk Reumatologis Kvalitetsregister SRQ, med uppdrag att driva den löpande utvecklingen av kvalitetsregistrets tjänster.

Läs mer om SRQs uppdrag här: http://srq.nu/. SRQ har redan 2007 utvecklat PER (patientens egen registrering) som är ett sätt att ge patienterna möjlighet att utvärdera sin sjukdom och funktionsförmåga.

Innan jag blev registerhållare arbetade jag med att ta fram formerna för industrisamverkan inom statens och landstingens satsning på kvalitetsregistren 2013- 2016.

 

Ny akademisk enhet inom Reumatologi

Jag har även fått uppdraget att leda den nya akademiska enheten inom reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus. Den nya verksamheten startar under senvåren 2016 och vänder sig i första hand till patienter med artriter, spondartriter samt patienter med differentialdiagnostik vid till exempel artros, smärta och andra muskuloskeletala besvär.

Målet för vårduppdraget är att patienter med misstänkt artrit ska få tillgång till tidig bedömning och diagnostik, för att så snabbt som möjligt få rätt vård och behandling.

Verksamheten kommer också att ha ett särskilt uppdrag i att utveckla nya arbetssätt och e-hälsolösningar i nära samarbete med patienterna.

Utbildning

Karolinska institutet MD PhD

1987 – 1993

Akademiska priser och utmärkelser

Vinnare av Med Tech Patientmakt Award

http://www.medtechmagazine.se/nyheter/lyckliga-vinnare-av-medtech-award/#.Vs73f_nhAdX